הנחת אבל פינה עפולה.jpg
הנחת אבל פינה עפולה.jpg

עפולה.jpg
עפולה.jpg

מטש עפולה 1
מטש עפולה 1

הנחת אבל פינה עפולה.jpg
הנחת אבל פינה עפולה.jpg

1/5

Afula, Israel

4,500 m³/d

12.1 MWh